Listování
od 

Graptolites of the Rastrites linnaei Group from the European Llandovery (Lower Silurian) / Loydell, David, Štorch, Petr -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 184, č. 1 (1992), s. 63-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 76, č. 1 (2001), s. 55-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 1 (2001), p. 55-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolithe crises and recoveries recorded in the Silurian sequence of the Barrandian area (Czech Republik): taxonomic and morphological diversity fluctuations / Štorch, Petr -- In: The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System -- s. 89-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptoliti zón Pribylograptus leptotheca a Lituigraptus convolutus z Tmaně (silur, Barrandien)
Graptolitos del Silúrico inferior de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica (NE de Espaĺa) / Gutiérrez-Marco, J. C., Štorch, Petr -- In: 11 Jornadas de Paleontologia -- s. 179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitos silúricos del sinclinal de Castrillo (Zona Asturoccidental-Leonesa, NO de Espaňa): revisión del yacimento descubierto por Casiano de Prado en 1855 / Gutiérrez-Marco, J. C., Štorch, Petr -- In: Geogaceta -- ISSN 0213-683X -- Roč. 22, - (1997), s. 95-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitos Silúricos del sinforme de Alcanices (prov. de Zamora, Zonas Centroibérica y Galaico-transmontana) / Gonzáles-Clavio, E., Gutiérrez-Marco, J. C., Jiménez-Fuentes, E., Moro-Benito, M. C., Štorch, Petr -- In: 13Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana" -- s. 71-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitová fauna klabavského souvrství (ordovik, Arenig) z Těškova u Rokycan
Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 1946-, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2001, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika) / Kraft, Petr, Štorch, Petr -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev) / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolitové biozóny českého spodního a středního ordoviku a jejich historický vývoj
Graptolitové biozóny kopaninského a přídolského souvrství ve středočeském svrchním siluru
Graupensandrinne-Ries impact: On the stratigraphy of the Grimmelfingen Beds, Kirchberg Beds and the Upper freshwater Molasse (Northern Molasse, Southern Germany)
Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland) / Böttcher, Ronald, Bracher, Joachim, Heissig, Kurt, Heizmann, Elmar P. J., Hofmann, Franz, Kälin, Daniel, Lemcke, Kurt, Luterbach, Hanspeter, Martini, Erlend, Pfeil, Friedrich, Reichenbacher, Bettina, Reiff, Winfried, Schreiner, Albert, Steininger, Fritz F. -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Jg. 149, Nr. 1 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
A gravel built by sea animals
Gravel from the Rakovnický brook