Listování
od 

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolitové biozóny českého spodního a středního ordoviku a jejich historický vývoj
Graptolitové biozóny kopaninského a přídolského souvrství ve středočeském svrchním siluru
Graupensandrinne-Ries impact: On the stratigraphy of the Grimmelfingen Beds, Kirchberg Beds and the Upper freshwater Molasse (Northern Molasse, Southern Germany)
Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland) / Böttcher, Ronald, Bracher, Joachim, Heissig, Kurt, Heizmann, Elmar P. J., Hofmann, Franz, Kälin, Daniel, Lemcke, Kurt, Luterbach, Hanspeter, Martini, Erlend, Pfeil, Friedrich, Reichenbacher, Bettina, Reiff, Winfried, Schreiner, Albert, Steininger, Fritz F. -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Jg. 149, Nr. 1 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
A gravel built by sea animals
Gravel from the Rakovnický brook
Gravels on the locality Kraví hora near Konice
Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area / Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Vol. 1992 (1996), p. 9-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site / Dohnalová, Alena, Kovanda, Jiří, Králík, Miroslav, Michalík, Tomáš, Moravcová, Martina, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Péková, Katarína, Přichystal, Antonín, Vlačiky, Martin -- In: Quaternary International -- ISSN 1040-6182 -- Roč. 294, č. April (2013), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Gravettian occupation of the Napajedla Gate
The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Venus08. Art and Lifestyle -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008 / Michalík, Tomáš, Nývlt, Daniel, Vláčiky, Martin -- In: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Gravettské osídlení Napajedelské brány / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, č. podzim (2008), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Gravimetra applied to the interpretation of the morphology of the Čertovo břemeno durbachite body in the Central Bohemian Pluton
Gravimetric control on landslide and mining areas / Mrlina, Jan -- In: 1st Congress of the Balkam Geophysical Society. Book of abstracts -- s. 242-243
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravimetric investigation of slope deformations / Bláha, P., Mrlina, Jan, Nešvara, J. -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 5, č. 1 (1998), s. 21-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravimetric Investigation of Slope Deformations / Bláha, Pavel, Mrlina, Jan, Nešvara, J. -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 1 (1998), p. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetric Investigation of Volcanic Structures / Mrlina, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage / Mrlina, Jan -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 104, č. 11 (1997), s. 5-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ