Listování
od 

Gravettské osídlení Napajedelské brány / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, č. podzim (2008), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Gravimetra applied to the interpretation of the morphology of the Čertovo břemeno durbachite body in the Central Bohemian Pluton
Gravimetric control on landslide and mining areas / Mrlina, Jan -- In: 1st Congress of the Balkam Geophysical Society. Book of abstracts -- s. 242-243
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravimetric investigation of slope deformations / Bláha, P., Mrlina, Jan, Nešvara, J. -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 5, č. 1 (1998), s. 21-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravimetric Investigation of Slope Deformations / Bláha, Pavel, Mrlina, Jan, Nešvara, J. -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 1 (1998), p. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetric Investigation of Volcanic Structures / Mrlina, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage / Mrlina, Jan -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 104, č. 11 (1997), s. 5-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage / Mrlina, Jan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 11(104) (1997), p. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetric surveys of selected localities in western Syria
Gravimetrická interpretace v sedimentárních pánvích s gradientem hustoty
Gravimetrická mapa České republiky / Švancara, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu / Beneš, V., Kadlec, Jaroslav -- In: Speleofórum -- s. 11-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov) / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 128-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, Pavol -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 24, č. 1 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie / Mrlina, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetričeskaja interpretacija v osadočnych bassejnach s gradijentom plotnosti
Gravimetry / Mrlina, Jan -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif / Lenhardt, Wolfgang A., Švancara, Jan -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 49 (2008), p. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)