Listování
od 

Greigit v sedimentech mostecké pánve / Jansa, J., Novák, F., Šťastný, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 73, č. 1 (1998), s. 85-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Greigit v sedimentech mostecké pánve / Jansa, Jiří, Novák, František, Šťastný, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 1 (1998), p. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi / Jansa, Jiří, Navrátil, Ondřej, Novák, František, Šrein, Vladimír, Zeman, Antonín -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 2 (1990), s. 95-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Greigite from the Cypris Formation in the Družba Mine in the Sokolov Basin [North-West Bohemia]
Greigite from the sediments in the Most Basin (Czech Republic)
Greisen deposits in the Slavkovský les Mts. and J.W. Goethe
Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic / Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín -- In: Mineral Deposits at the Beginning of the 21 Century.Proceedings of the Joint Sixt Biennial SGA-SEG Meeting -- s. 465-468
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic. / Holub, František V., Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav (2001) -- In: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century -- ISBN 90 2651 846 3 -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe / René, Miloš -- In: Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 93-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe / René, Miloš -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern) / Ihlenfeld, Christian, Köhler, Hermann -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Nr. 107 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Grenze Teplá-Barrandium/Moldanubikum s.str.: Ergebnis von gravitativem und rheologischem Plateaukollaps / Dörr, W., Fiala, Jiří, Handy, M., Kleinschmidt, G., Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 2 (1996), s. 211-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Grés kaolinitiques. Influence de la minéralogie sur les propriétes, physiques et mécaniques et sur la durabilité
Grid search hypocentral location method in simple 1-D media / Janský, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 16(118) (2000), p. 71-84
Zdroj: ČGS (UNM)
The grid-spectral approach to 3-D geodynamo modelling / Hejda, Pavel, Reshetnyak, M. -- In: Computers and Geosciences -- Roč. 26, č. 2 (2000), s. 167-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A grid-spectral method of the solution of the 3D kinematic geodynamo with the inner core / Hejda, Pavel, Reshetnyak, M. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 3 (1999), s. 319-325
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Grindstone Mining in Gosau - the Classical Locality of the Ressen Formation (Lower Campanian, Gosau, Upper Austria) / Lelkes-Felvári, Gyöngyi, Lobitzer, Harrald, Ottner, Franz, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt Fifty years of geological cooperation between Austria, the Czech Republic and the Slovak Republic -- ISBN 978-3-85316-058-9 -- 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Gromov Elephant Found in Moravia
Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 136-140
Zdroj: ČGS (UNM)