Listování
od 

Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Tvář naší země - krajina domova -- s. 71-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem / Cempírek, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom z Bezděčína s. od Turnova / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 160, č. 1-4 (1991), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku / Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 216-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky / Jandák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotome and chabasite from the pegmatite near Věžná village
Harmotome from Bezděčín (north of Turnov, Bohemia)
Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody / Dvořák, Jiří, 1963-, Šťastná, Petra -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 9 (2013), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice - the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. / Dobisíková, Miluše, Havelková, Petra, Likovský, Jakub, Velemínský, Petr (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). / Dobisíková, Miluše, Havelková, Petra, Likovský, Jakub, Velemínský, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Medica, Monographia -- ISSN 0567-8250 -- Roč. 56, č. 6 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Hartit - nový minerál pro ČR / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Hartite - a new mineral in the Czech Republic
Hartite from Bílina / Bouška, Vladimír, Císařová, Ivana, Dvořák, Zdeněk, Skála, Roman, Zelinka, Jaroslav, Žák, Karel, 1957- -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 83, no. 11-12 (1998), p. 1340-1346
Zdroj: ČGS (UNM)
Has sport fishing a regionally-geographical dimension? ů Theoretical solutions / Navrátil, Josef -- In: Regional Geography and Its Application, 5th Moravian Geografical Conference Congeo '03 -- s. 135-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Hatě locality near Dolní Bory
Hauptrichtungen der Entwicklung des Konzernunternehmens "Die tschechoslovakische Uranindustrie" bis zum Jahre 2000
Die Hauptzüge der Sedimentation im Raum der Flöz-Spaltung im nordböhmischen Braunkohlenbecken
Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians) / Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 5 (1992), s. 313-324
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hauterivian Stage / Autran, Gérard, Baraboškin, Jevgenij J., Cecca, Fabrizio, Erba, Elisabetta, Gardin, Silvia, Herngreen, Waldemar, Hoedemaeker, Philip J., Kakabadze, Michail, Klein, Jaap, Leereveld, Han, Mutterlose, Jörg, Rawson, Peter F., Ropolo, Pierre, Salis, Katharina, Vašíček, Zdeněk -- In: Bulletin de l´Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre -- ISSN 0374-6291 -- Vol. 66 (1996), p. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels 8-16 September 1995: abstract Volume -- s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)