Listování
od 

Hedstroemia sectator n.sp., a new proetid trilobite from Prague Basin (Silurian, Wenlock, Bohemia) / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 7 (2001), p. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Hedstroemia sectator n.sp., nový proetidní trilobit z Pražské pánve (Silur, wenlock, Bohemia)
Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral / Gunter, Mickey E., Rieder, Milan, Vrána, Stanislav -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 4, č. 1 (1992), s. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia / Kokolusová, Anna, Plička, Miroslav -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Roč. 13 (1989), s. 113-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Helicorhaphe meandriformis sp. n. - nová fosilní stopa z karpatského flyše v Československu
Helicosphaera Porosa - new species of calcareous nannoflora from Oligocene/Miocene boundary / Lehotayová, Růžena -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 10 (1985), p. 103-104, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Helicosphaera waltrans in the Carpathian Foredeep, Central Paratethys and its biostratigraphic and palaeogeographic significance / Švábenická, Lilian -- In: Journal of Nannoplankton Research -- ISSN 1210-8049 -- Roč. 22, č. 2 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes na lokalitě Poříčko po 60 letech / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 86, č. 2 (2009), s. 34-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku
Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 66-71, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch / Hornáček, Miroslav, Ženiš, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 320, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka / Fojt, Bohuslav, 1929-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematite from the deposit Zálesí near Javorník (northern Moravia)
Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, 1962-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, Sulovský, Petr -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28/2006, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
The hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. podzim (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát / Friedl, Ivan, Ženiš, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR / Cílek, Václav, jr., Hromas, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemimorphite - the first discovery in the Permian basalts of the West Carpathians