Listování
od 

Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 66-71, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch / Hornáček, Miroslav, Ženiš, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 320, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka / Fojt, Bohuslav, 1929-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematite from the deposit Zálesí near Javorník (northern Moravia)
Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, 1962-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, Sulovský, Petr -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28/2006, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
The hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. podzim (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát / Friedl, Ivan, Ženiš, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR / Cílek, Václav, jr., Hromas, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemimorphite - the first discovery in the Permian basalts of the West Carpathians
Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia / Kvaček, Zlatko, 1937-, Wójcicki, Jan J. -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 42, no. 2 (2002), p. 117-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Seam, Most Formation, North Bohemia. / Kvaček, Zlatko, Wojcicki, Jan -- In: Acta Palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Roč. 42, č. 2 (2002), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Henclová - new occurrence of pseudomalachite in the Slovak Republic
Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike / Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Števko, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic) / Hanžl, Pavel, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Sedlák, Jiří, Švancara, Jan -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 28 (2002), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic) / Hanžl, Pavel, Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Sedlák, Jiří, Švancara, J. (2002) -- In: Krystalinikum, Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes -- ISBN 80-7028-190-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic) / Hanžl, Pavel, 1964-, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Sedlák, Jiří, Švancara, Jan -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 28 (2002), p. 145-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynian Cretaceous and "Plenus event" / Svoboda, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 49 (2006), p. 169-180
Zdroj: ČGS (UNM)