Listování
od 

Hesla z oboru environmentální a kvartérní geologie / Cílek, Václav -- In: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1-4 -- s. 1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Heterochrony: response of Amphibia to cooling events / Roček, Zbyněk -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- č. 3 (1995), s. 55-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Heterochrony: response of Amphibia to cooling events / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 3 (1995), p. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterogeneity effects in thermal borehole measurements in the Chicxulub impact crater / Burkhardt, H., Čermák, Vladimír, Heidinger, P., Korobkov, D., Mayr, S., Popov, Y., Romushkevich, R., Šafanda, Jan, Wilhelm, H. -- In: Journal of Geophysics and Engineering -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 357-363
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif / Kober, B., Vokurka, Karel -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 308
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif / Kober, B., Vokurka, Karel -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 327-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths / Ackerman, Lukáš, Špaček, Petr, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterogeneity of the Variscan lower continental crust and upper mantle: whole-rock geochemistry and isotopic data from the Náměšť Granulite Massif (Bohemian Massif, Czech Republic) / Erban, Vojtěch, Fanning, Mark Christopher, Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Kusbach, Vladimír, Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav -- In: v -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Heterogeneous brecciated amphibolite of Polnička, NE Moldanubicum
Heterogeneous response of central European freshwaters to decreased acidic atmospheric deposition / , , Majer, Vladimír, Norton, S.A. -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 120, č. 3 (2002), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 14 (1999), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterolithix tidal deposits in the Paralic Series, Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin, southern Poland
Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Doktór, Marek, Gradzinski, Ryszard -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 11 (1996), s. 1089-1094
Zdroj: ČGS (UNM)
Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska / Vašíček, Zdeněk -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 117-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Heteromorph ammonites of Lower Cretaceous formations of the Central Carpathians in Slovakia
Heterostructures from single-wall carbon nanotubes and TiO2 nanocrystals / Dunsch, Lothar, Frank, Otakar, Kalbac, Martin, Kavan, Ladislav, Klementova, Mariana, Prochazka, Jan, Zukalova, Marketa -- In: Journal of the Electrochemical Society -- ISSN 0013-4651 -- Roč. 154, č. 8 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Heulandit z Rovní u Dolní Kalné / Jirásek, Jakub -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Heulandite and laumontite from Loučná on Desná (Desná Dome, North Moravia)
Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas / Kalenda, Pavel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 25-37
Zdroj: ČGS (UNM)