Listování
od 

Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 14 (1999), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Heterolithix tidal deposits in the Paralic Series, Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin, southern Poland
Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Doktór, Marek, Gradzinski, Ryszard -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 11 (1996), s. 1089-1094
Zdroj: ČGS (UNM)
Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska / Vašíček, Zdeněk -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 117-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Heteromorph ammonites of Lower Cretaceous formations of the Central Carpathians in Slovakia
Heterostructures from single-wall carbon nanotubes and TiO2 nanocrystals / Dunsch, Lothar, Frank, Otakar, Kalbac, Martin, Kavan, Ladislav, Klementova, Mariana, Prochazka, Jan, Zukalova, Marketa -- In: Journal of the Electrochemical Society -- ISSN 0013-4651 -- Roč. 154, č. 8 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Heulandit z Rovní u Dolní Kalné / Jirásek, Jakub -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Heulandite and laumontite from Loučná on Desná (Desná Dome, North Moravia)
Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas / Kalenda, Pavel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 25-37
Zdroj: ČGS (UNM)
The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic / Mergl, Michal, 1959- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 2 (2008), p. 233-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Hg-rich tetrahedrite from Jedová hora (Giftberg) Hill near Neřežín (Czech Republic) and associated minerals
Hi-res correlation and dating of Mid-Palaeozoic sedimentary sequences of Peri-Gondwana using integrated biostratigraphy and chemo-physical methods - an insight to the Lochkovian / Calvo, H., Hušková, Aneta, Koptíková, Leona, Liao, J-C., Slavík, Ladislav, Valenzuela-Ríos, J. I. -- In: 14th Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop : abstracts volume -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 1 (2005), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic) / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 80, no. 1 (2005), p. 67-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Hiáty ve středočeských pánvích / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Hibsch 2002 Symposium / Goth, Kurt, Suhr, Peter -- In: GMIT-Geowissenschaftliche Mitteilungen -- ISSN 1616-3921 -- Nr. 9 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
HIBSCH 2002 Symposium, Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, June 3-8, 2002 (Variant.)
Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem / Dvořák, Zdeněk, Janeček, Oldřich, Pauliš, Petr, 1956-, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 236
Zdroj: ČGS (UNM)
Hibschite (hydrogrossular) from the Mariánská hora quarry at Ústí n.L.