Listování
od 

Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří / Vavřínová, Milada -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Hibsch's thin sections collection - a documentation to the first geological mapping of the České Středohoří Mts.
The hidden charm of classification
Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.) / Határ, Jozef, Hraško, Ľubomír, Václav, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 5 (1989), p. 621-654
Zdroj: ČGS (UNM)
The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.) / Chrt, Jiří, Malásek, František, Novák, Jiří K. -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Hidrogeología del área la parte norte de los departamentos La Libertad, San Salvador y Cuscatlán / Guevara, José Mario, Nováková, Dana -- In: Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos "Trabajando Juntos para el Futuro" -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 47, č. 1/2 (2010), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hierarchic structures and cyclicity in geology and geography
Hierarchical porosity of bentonite-based buffer and its modification due to increased temperature and hydration / Přikryl, Richard, Weishauptová, Zuzana -- In: Applied Clay Science -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 47, č. 1-2 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography / Květ, Radan -- In: Geojournal (Dordrecht-Boston-London) -- Vol. 22, no. 4 (1990), s. 387-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 1 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hierarchie a periodicita ve vývoji Země / Květ, Radan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 365-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Hierarchie Äquidistanzen in planetaren Äquidistanz-Störungssystemen / Květ, Radan, 1928-, Němec, Václav -- In: Neue Bergbautechnik -- Jg. 12, Nr. 1 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hierarchy and periodicity in the Earth's evolution
Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems) / Květ, Radan -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 7, č. 1-2 (2000), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks / Krásný, Jiří -- In: Hardrock hydrogeology of the Fennoscandian Shield : proceedings of the Workshop on Hardrock Hydrogeology, Äspö, Sweden, May 26-27, 1998 -- ISBN 91-7170-530-9 -- s. 37-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Hieronymus Joseph Zeidler (1790-1870) a jeho pozoruhodná sbírka zkamenělin / Erben, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 1 (1982), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Hieronymus Joseph Zeidler and his remarkable collection of fossils
High - velocity water jet impact on concrete samples / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Hlaváč, L. M., Kaličinský, J., Mádr, V., Sitek, Libor, Uhlář, R. -- In: Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. online supplement of the Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering -- Roč. 2, č. 4 (2009), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif / Faryad, Shah Wali, Konzett, Juergen, Nahodilová, Radmila, Tropper, Peter -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)