Listování
od 

Higher classification of the Paleozoic gastropods inferred from their early shell ontogeny / Frýda, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 44, č. 1 (1999), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornholm, Denmark / Nielsen, Arne Thorshoj, Weidner, Thomas -- In: Journal of systematic palaeontology -- ISSN 1477-2019 -- Vol. 12, no. 1-2 (2014), p. 23-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating / Bendl, J., Čekal, F., Heřmánek, R., Klečka, Milan, Matějka, D. -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 139, - (1994), s. 271-273
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina) / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 83 (1998), p. 59-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Highly mineralized waters of Natrium Hydrogen Carbonate type in the Nimnica spa (west Slovakia)
Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- H. 10 (2000), p. 433-443
Zdroj: ČGS (UNM)
Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia / Miksa, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 6 (1991), s. 375-378
Zdroj: ČGS (UNM)
A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia) / Leichmann, Jaromír, Štelcl, Jindřich, Zachovalová, Kateřina -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Highly siderophile element geochemistry of peridotites and pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: Implications for HSE behaviour in subduction-related upper mantle / Ackerman, Lukáš, Jelínek, E., Pitcher, L., Puchtel, I. S., Rohovec, Jan, Strnad, L., Walker, R. J. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 100, č. 1 (2013), s. 158-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Highly siderophile element geochemistry of upper mantle xenoliths from NE Bavaria / Ackerman, Lukáš, Kočergina, Julia, Magna, Tomáš, Špaček, Petr -- In: Mineralogical Magazine -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Highly siderophile elements in upper mantle minerals: LA-ICP-MS study of upper mantle xenoliths from Kozákov volcano, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Jelínek, E., Strnad, L. -- In: 3rd International Workshop on Highly Siderophile Elements -- s. 2-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hightemperature dehydration of kaolinites. III., effect of the submicroscopic structural parameters
Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla / Bauer, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Hillebrandite from the National Museum and the New stage of the National Theatre
The Hinchinbrook Island National Park
Hindcast and forecast of episodic acidification: using the Lysina catchment in the Czech Republic as a case study / Hruška, Jakub, Kohler, S., Krám, Pavel, Laudon, H. -- In: Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts -- ISBN 80-86690-25-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hindsight for history of Quaternary mapping of the Czech Republic / Čejchanová, Alena -- In: History of Quaternary Geology and Geomorphology. Abstracts of papers -- ISBN 9955-676-32-9 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic / Čejchanová, Alena, 1956- -- In: INHIGEO Conference History of Quaternary Geology and Geomorphology : abstracts of papers : 28-29 July 2006, Vilnius, Lithuania -- ISBN 9955-676-32-9 -- s. 103-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Hirnantian glaciomarine diamictites - evidence for the spread of glaciation and its effect on Upper Ordovician faunas / Brenchley, P. J., Romano, M., Štorch, Petr, Young, T. P. -- In: Paper (Geological Survey of Canada) -- Č. 9 (1990), s. 325-326
Zdroj: ČGS (UNM)