Listování
od 

Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 522-528
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava. / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Škrdla, Pavel, Vokáč, Milan -- In: Acta Rerum Naruralium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.) -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 12, č. prosinec (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava. / Dolníček, Zdeněk, Houzar, Stanislav, Potočková, Tereza, Škrdla, Pavel, Vokáč, Milan -- In: Acta Rerum Naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.) -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 12, č. prosinec (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 50 (2013), s. 199-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Straka, Eduard, Straka, Eduard, 1949- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Historické haldy / Fengl, Milan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 78-80; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách / Bufka, Aleš, Klaudy, Stanislav, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 25-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [1] s. T 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické podzemí v Loděnicích - průzkumná štola či kryt? / Mikuláš, Radek -- In: Speleo. 29 -- s. 26-27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historické podzemí v údolí Skalského potoka v Podbezdězí, jeskyně Petrovina, Spálený a Suchý mlýn / Mikuláš, Radek -- In: Speleofórum -- s. 28-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historické povodně a jejich dokumentace / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 21, č. 5 (2012), s. 30-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historické povodně na Moravě před rokem 1900 / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické povodně Šumavy a poškození lesů / Šonka, Jan -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- s. 61-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje / Kallabová, Eva, Munzar, Jan -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 32-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví / Šancer, Jindřich -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě / Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 13-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historické souvislosti - použití popelů z biomasy / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Waste Forum -- Roč. 2, č. 2 (2009), s. 65-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH