Listování
od 

Historický podzemní objekt v Praze-Šárce. 12. 12 / Bohátka, J., Cílek, Václav, Daněček, V. -- In: Speleo -- s. 32-38
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historický přehled / Melichar, Karel -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 119-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří / Hrabánek, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 108-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Lehotský, Tomáš -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 1-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 256-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický rudní revír Krupka, Krušné hory / Breiter, Karel, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán / Munzar, Jan, 1941-, Ondráček, Stanislav, 1953- -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 28 (2010), s. 3-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 46-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě / Vopasek, Stanislav, 1935- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 11-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj horního práva na území českého státu / Makarius, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 11 (1999), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí / Šancer, Jindřich -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století / Makarius, Roman, 1938- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů -- s. 1-6, S 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě / Lednický, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi / Locker, Jiří, Pospíšil, Pavel, Šamalíková, Milena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1996), s. 40-46, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost hald v okolí obce Libníč / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí / Prokop, Pavel, 1945- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008 -- ISBN 978-80-248-1817-7 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně / Weiglová, Kamila, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)