Listování
od 

Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století / Makarius, Roman, 1938- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů -- s. 1-6, S 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě / Lednický, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi / Locker, Jiří, Pospíšil, Pavel, Šamalíková, Milena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1996), s. 40-46, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost hald v okolí obce Libníč / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí / Prokop, Pavel, 1945- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008 -- ISBN 978-80-248-1817-7 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně / Weiglová, Kamila, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi / Filingr, Zdeněk, Petrovský, Vladimír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a současnost zemětřesení v Poodří / Skácelová, Zuzana -- In: POODŘÍ časopis obyvatel Horní Odry -- ISSN 1803-2338 -- Č. 1/2007 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie a současný stav ochrany neživé přírody / Skřivánek, František -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 1 (1990), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie a stav geologické sbírky Johanna Wolfganga Goetha v klášteře Teplá v západních Čechách
Historie a změny klimatu [ Recenze] / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 14-14
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR) / Kostruch, Jan -- In: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald / Pfaffl, Fritz -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Jg. 12, Nr. 3 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Historie des Kalksteinabbaues und die verwendung im Bezirke Liberec
Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech / Havíř, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 1, 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie dobývání rud v Slavkovském lese / Beran, Pavel, 1961-, Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)