Listování
od 

Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova / Novák, Jaromír, Štěpán, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic / Kříž, Jan, 1944-, Špinka, Ota -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 19, č. 2 (2011), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie dolování na Staroměstsku / Šmůla, Rudolf -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu / Staněk, Stanislav -- In: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře -- s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie experimentálních povodí v Jizerských horách / Hancvencl, Rudolf -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku / Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 83-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie geologických výzkumů v Barrandienu / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 22 (1996), s. 55-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie geomagnetických pozorování / Hejda, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 10 (2014), s. 551-555
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Historie hornictví (Variant.)
Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí / Hrabánek, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie jáchymovského rudního revíru
Historie jáchymovského uranu / Poková, Erika -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 9 (1994), s. 504-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení / Koša, Eduard, Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 264-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě / Havelka, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic / Frýda, Jiří, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 225-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie kontaminace suspendovaných říčních sedimentů akumulovaných v mrtvých ramenech řeky Moravy, povodí Dunaje, v posledních 25 letech.
Historie lepidolitu z Rožné na Moravě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ