Listování
od 

Historie geologických výzkumů v Barrandienu / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 22 (1996), s. 55-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie geomagnetických pozorování / Hejda, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 10 (2014), s. 551-555
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Historie hornictví (Variant.)
Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí / Hrabánek, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie jáchymovského rudního revíru
Historie jáchymovského uranu / Poková, Erika -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 9 (1994), s. 504-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení / Koša, Eduard, Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 264-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě / Havelka, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic / Frýda, Jiří, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 225-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie kontaminace suspendovaných říčních sedimentů akumulovaných v mrtvých ramenech řeky Moravy, povodí Dunaje, v posledních 25 letech.
Historie lepidolitu z Rožné na Moravě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992) / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi / Čada, Miroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie největšího meteoritu, ktarý dopadl na zemský povrch / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 329
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie novoveského pegmatitu -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2007), s. 4-16, 37-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie objevů a studia nových minerálů z jáchymova
Historie objevů a výzkumů nových primárních minerálů z Jáchymova
Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko) / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Sborník GPO -- Č. 26 (1982), s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)