Listování
od 

Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi / Čada, Miroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie největšího meteoritu, ktarý dopadl na zemský povrch / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 329
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie novoveského pegmatitu -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2007), s. 4-16, 37-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie objevů a studia nových minerálů z jáchymova
Historie objevů a výzkumů nových primárních minerálů z Jáchymova
Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko) / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Sborník GPO -- Č. 26 (1982), s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie objevů sekundárních minerálů z Jáchymova
Historie objevu uranu a jeho využití / René, Miloš -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 18, č. 4 (2009), s. 185-188
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 31 (1993), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty) / Vašíček, Zdeněk -- In: Práce a studie Muzea Beskyd -- Roč. 19, č. 1 (2007), s. 65-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování) / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 28-34, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie průzkumu uhlovodíků / Kostelníček, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie překrytí a výzdvihu paleozoického flyše variského předhlubňové pánve, jv. Český masív, ČR.
Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí / Cienciala, Emil, 1964-, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 17-19, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody / Lan, Tomáš, Lorencová, Hana, Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč. / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 425-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1 / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 393-400
Zdroj: ČGS (UNM)