Listování
od 

Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část / Moučka, L., Vavro, Leona, Vavro, Martin -- In: Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost -- -, č. 4 (2014), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 20-28, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě / Franc, Lubomír, Staněk, Stanislav -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa / Jiskra, Jaroslav -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 70-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově / Kolek, Miroslav, 1925- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 5 (2010), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie / Slezák, Jan -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 21 (2001), s. 5-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku / Horušický, Reiner -- In: III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby zlata na Novoknínsku / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 14-23, příl. s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku / Dimitrovský, Konstantin, Kunt, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2013), s. 31-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova / Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 203-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování / Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 140-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie uranového průmyslu v České republice / Kafka, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie uranových dolů v západních Čechách / Hlávka, Jiří, zemř. 2012 -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 16-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku / Jarý, Josef, Jihlavec, František, Lukášová, Regina, Mořkovský, Milan, Novák, Josef, Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 11-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras / Ložek, Vojen -- In: Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes -- s. 7-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Živor, Roman -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava -- s. 247-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika / Košler, Jan, Mixa, Petr, Nývlt, Daniel -- In: 10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht / Beran, Petr -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí / Anděl, Lukáš, Šafářová, Marcela -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 36-42
Zdroj: ČGS (UNM)