Listování
od 

Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras / Ložek, Vojen -- In: Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes -- s. 7-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru / Brož, Milan, Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Živor, Roman -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava -- s. 247-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika / Košler, Jan, Mixa, Petr, Nývlt, Daniel -- In: 10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht / Beran, Petr -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí / Anděl, Lukáš, Šafářová, Marcela -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 36-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Historische Förderung von Polymetallerze bei Plánička in der Nähe von Klatovy
Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 136, Nr. 4 (1993), s. 701-706
Zdroj: ČGS (UNM)
Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung / Krutský, Norbert -- In: Marmor im Erzgebirge. Bergbaumonographie. Bergbau in Sachsen, Bd. 16aKlaus Hoth ... [et al.] mit Beiträgen von Bernd Hofmann ... [et al.] -- ISBN 978-3-9812792-2-1 -- s. 16-18, 209-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau) / Hoth, Klaus -- In: Marmor im Erzgebirge. Bergbaumonographie. Bergbau in Sachsen, Bd. 16aKlaus Hoth ... [et al.] mit Beiträgen von Bernd Hofmann ... [et al.] -- ISBN 978-3-9812792-2-1 -- s. 18-21, 209-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Die historischen Halden
History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic) / Martinec, Petr, 1942-, Schejbalová, Božena -- In: Geologica belgica -- ISSN 1374-8505 -- Vol. 7, no. 3-4 (2004), p. 215-223
Zdroj: ČGS (UNM)
History and localization of the lowest drainage tunnel of Radlík mine near Jílové u Prahy: evolution of theories during 20th century
History and possibilities of the hydrological research in small catchments in Slovakia
History and present of dumps in the Libníč environs
History and present ore processing in Horní Benešov plant
History and signification of mineralogical and petrographical collections at the University of Natural Sciences(Brno)
History and stand of the geological collection of Johann Wolfgang Goethe in the Teplá Monastery n Western Bohemia
The History. Bohemia, Moravia and Austrian Silesia
History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary) / Andreas, M., Beneš, J., Kováč, L., Krištůfek, Václav, Papáč, V., Světlík, Ivo, Svitavská-Svobodová, Helena, Šantrůček, J., Šustr, Vladimír, Uhrin, M., Žák, Karel -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- Roč. 18, č. 1 (2013), s. 61
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ