Listování
od 

Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 41-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu / Drábek, Milan, 1946-, Kolek, Petr, Kopecký, Lubomír, Kvaček, Milan, 1930-1993, Píša, Miroslav, Prchlík, Ivan, Vetejška, Karel, Vlašímský, Pavel, 1939- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 110-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 60-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hlavní zlomy českého moldanubika / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavonožcová fauna z lokality Roštín u Kroměříže (spodní tithon)
Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P / Babuška, Vladislav, 1937-, Pajdušák, Pavel, Plomerová, Jaroslava -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbinná stavba Západných Karpát
Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch / Čech, František, Fomkin, Konstantin V., Franců, Juraj, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 333-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1 / Ďurkovič, Tibor, Gašpariková, Viera, Köhler, Eduard, Koráb, Tomáš, 1936-1993, Rudinec, Rudolf, Snopková, Pavlína, Zakovič, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Č. 16 (1982), s. 1-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky / Lunga, Stanislav, Magyar, Július, Smetana, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 281-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledají nové vodní zdroje / Adámek, Zdeněk V. -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 8, č. 8 (1988), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 7-8 (2008), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledání harmonie Země / Květ, Radan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 11 (1991), s. 608-609
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledání lokálního maxima funkce algoritmus "postup06" / Byczanski, Petr -- In: Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings -- S. 32-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hledání šťastných míst. Čínská tradice feng-šui a česká barokní krajina / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 9, - (1997), s. 28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hledání ztraceného ráje. A. V. Novák / Šejbl, Jan (2009) -- In: Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií. -- ISBN 978-80-87180-02-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci / Fišera, Emil -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliník - stříbro z hlíny / Pařízek, Jindřich -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 3 (2013), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku / Zajac, Lubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova" / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)