Listování
od 

Hliník - stříbro z hlíny / Pařízek, Jindřich -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 3 (2013), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku / Zajac, Lubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova" / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR? / Bruthans, J., Schweigstillová, Jana -- In: Voda - strategická surovina pro 21.století -- S. 43-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR? / Bruthans, Jiří, Schweigstillová, Jana -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše / Horák, Vladislav, Veselý, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat / Kopecký, Karel, Ormandy, Imrich, Unruh, Jiří -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubětín - "Bažantnice" quarry / Bubík, M., Kvaček, J., Sviták, C., Svobodová, Marcela -- In: Fossil Record of Agglutinated Rhizopods (Foraminifers, Testaceans) on the Territory of Czech Republic -- s. 42-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hloubětín - "Bažantnice" quarry / Bubík, Miroslav, Kvaček, Jiří, 1937-, Sviták, Ctirad, Svobodová, Marcela -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě / Babuška, Vladislav, 1937-, Burda, Miloslav, Hübner, Miloš, Plomerová, Jaroslava, Vyskočil, Vincenc -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu / Dudek, Arnošt, 1928-, Frolíková, Ivana, Nekovařík, Čestmír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 249-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu / Bernard, Jan Hus, 1928-, Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve / Malý, Lubomír -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR / Střelec, Tomislav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí / Valášek, Václav, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko / Bufka, Aleš, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 20-31
Zdroj: ČGS (UNM)