Listování
od 

Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu / Dudek, Arnošt, 1928-, Frolíková, Ivana, Nekovařík, Čestmír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 249-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu / Bernard, Jan Hus, 1928-, Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hloubkový průzkum Hranické propasti / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve / Malý, Lubomír -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR / Střelec, Tomislav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí / Valášek, Václav, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko / Bufka, Aleš, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 20-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky / Musil, Jaromír -- In: Studie z dějin hornictví 2 -- s. 81-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné dobývání uhlí na Karvinsku a jeho dopad na životní prostředí (Česká republika)
Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora / Laštovka, Jiří, Václavek, Vladimír, Wurmová, Marcela -- In: Výběr prací 15 -- s. 139-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití / Řezáč, Bohuslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 173-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu / Holub, František V. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 482-484
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlubinné zachycení teplických terem / Wurmová, Marcela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století / Vaněk, Václav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 206-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere" / Cílek, Václav, jr., Markoš, Anton -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 5 (2000), s. 253-261
Zdroj: ČGS (UNM)