Listování
od 

Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost? / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 9 (1997), s. 291-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic / Bábek, Ondřej, 1969-, Novotný, Radko -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Vol. 36 (1999), p. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hnojiva v jeskyních / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 4, č. 1 (1984), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges / Babůrek, Jiří -- In: Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinetalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald / Seltmann, Reimar, Thomas, Rainer -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden) / Dörr, Wolfgang, Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Kotková, Jana, 1963-, Scheuvens, Dirk, Vejnar, Zdeněk, 1923-, Zulauf, Gernold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodiny biologů a geologů se rozcházejí / Vaněk, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 9 (1996), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové) / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení / Číž, Radim, Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů. -- s. 131-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody / Dempír, Josef, Sixta, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy / Kirchner, Karel, Svobodová, A. -- In: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře -- S. 22-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách / Grünwald, Alexander, 1938-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 6 (2004), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR / Kundrata, Miroslav, Ungerman, Jaroslav -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 35-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti / Fultner, Jaromír, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 23-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství / Martinát, Stanislav -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 46-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení dynamiky zásob podzemní vody na základě simulací bilančním modelem
Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek / Šuráň, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 387-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny -- ISBN 80-244-1162-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)