Listování
od 

Hnojiva v jeskyních / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 4, č. 1 (1984), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges / Babůrek, Jiří -- In: Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinetalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald / Seltmann, Reimar, Thomas, Rainer -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden) / Dörr, Wolfgang, Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Kotková, Jana, 1963-, Scheuvens, Dirk, Vejnar, Zdeněk, 1923-, Zulauf, Gernold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodiny biologů a geologů se rozcházejí / Vaněk, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 9 (1996), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové) / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení / Číž, Radim, Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů. -- s. 131-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody / Dempír, Josef, Sixta, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy / Kirchner, Karel, Svobodová, A. -- In: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře -- S. 22-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách / Grünwald, Alexander, 1938-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 6 (2004), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR / Kundrata, Miroslav, Ungerman, Jaroslav -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 35-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti / Fultner, Jaromír, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 23-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství / Martinát, Stanislav -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 46-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení dynamiky zásob podzemní vody na základě simulací bilančním modelem
Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek / Šuráň, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 387-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny -- ISBN 80-244-1162-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů / Kaláb, Zdeněk -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 33-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí / Kopp, Jan, 1970- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 107-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444 / Bouška, Miroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 151-161
Zdroj: ČGS (UNM)