Listování
od 

Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách / Grünwald, Alexander, 1938-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 6 (2004), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR / Kundrata, Miroslav, Ungerman, Jaroslav -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 35-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti / Fultner, Jaromír, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 23-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství / Martinát, Stanislav -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 46-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení dynamiky zásob podzemní vody na základě simulací bilančním modelem
Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek / Šuráň, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 387-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny -- ISBN 80-244-1162-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů / Kaláb, Zdeněk -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 33-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí / Kopp, Jan, 1970- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 107-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444 / Bouška, Miroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 151-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Neznal, Matěj, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 107-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce / Bejšovcová, Ingrid, Sobotková, Eva -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 270-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení jakosti pitné vody v severní Latii na základě analýz stopových prvků
Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy / Eichler, František, Eichlerová, Ivana -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení krajinného rázu (Případová studie katastrálního území Hustopeče, jižní Morava, Česká republika)
Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 241-258
Zdroj: ČGS (UNM)