Listování
od 

Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů / Kaláb, Zdeněk -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 33-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí / Kopp, Jan, 1970- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 107-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444 / Bouška, Miroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 151-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Neznal, Matěj, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 107-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce / Bejšovcová, Ingrid, Sobotková, Eva -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 270-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení jakosti pitné vody v severní Latii na základě analýz stopových prvků
Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy / Eichler, František, Eichlerová, Ivana -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení krajinného rázu (Případová studie katastrálního území Hustopeče, jižní Morava, Česká republika)
Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 241-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení kvality šperkových výbrusů / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 541-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití / Růžička, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod -- s. 69-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část / Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Staněk, František, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2009), s. 2-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část / Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Staněk, František, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1 / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 387-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1 / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 517-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů / Hartvich, Filip -- In: Povodně a změny v krajině -- S. 139-152
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH