Listování
od 

Hodnocení kvality šperkových výbrusů / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 541-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití / Růžička, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod -- s. 69-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část / Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Staněk, František, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2009), s. 2-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část / Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Staněk, František, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1 / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 387-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1 / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 517-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů / Hartvich, Filip -- In: Povodně a změny v krajině -- S. 139-152
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů / Havlín, Aleš -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 3-4 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 132-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem) / Rybář, Jan, Schleiden, Elmar, Suchý, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín / Rybář, Jan, Schleiden, E., Suchý, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 134-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby / Bednarik, Martin, Havlín, Aleš, Magulová, Barbora -- In: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s -- 35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín) / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti / Maršálek, Zdeněk, Vajdík, Josef, Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 27, č. 1 (1981), s. 229-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci / Dedera, František, Hájková, Eliška -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 10-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení napětí na čele seismické vlny / Holub, Karel, Petroš, V. -- In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře -- s. 125-130
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi / Kudrna, Z., Rybář, Jan -- In: Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie -- s. 97-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu / Soukup, Blahomil -- In: Knihovna Ústředního ústavu geologického -- Č. 62 (1988), s. 1-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači / Soukup, Blahomil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 209-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 24-32
Zdroj: ČGS (UNM)