Listování
od 

Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti / Maršálek, Zdeněk, Vajdík, Josef, Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 27, č. 1 (1981), s. 229-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci / Dedera, František, Hájková, Eliška -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 10-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení napětí na čele seismické vlny / Holub, Karel, Petroš, V. -- In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře -- s. 125-130
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi / Kudrna, Z., Rybář, Jan -- In: Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie -- s. 97-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu / Soukup, Blahomil -- In: Knihovna Ústředního ústavu geologického -- Č. 62 (1988), s. 1-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači / Soukup, Blahomil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 209-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 24-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení ohrožení svahovými nestabilitami a minotoring vybraných sesuvů ve Vnějších Západních Karpatech (Česká republika)
Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im" / Kočandrle, Jaroslav -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 109-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ / Holub, Karel, Šancer, J. -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- S. 90-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice / Keder, J., Spanilá, Tamara -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 43, 1/2 (1995), s. 116-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997 / Tvrz, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. / Frantál, Bohumil, Kunc, J. -- In: Urbanismus a územní rozvoj -- Roč. 11, č. 6 (2008), s. 24-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží / Beneš, Stanislav, Cimbálníková, Barbora, Fottová, Daniela, Jílek, Pavel, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Č. 5 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování / Macháček, Jaromír, 1944- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2003), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek / Adamus, Alois, 1955-, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP / Bárta, Vladimír, Krejčík, Zdeněk, Tyle, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a správnosti vybraných analytických metod v laboratořích ČGS
Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)