Listování
od 

Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží / Beneš, Stanislav, Cimbálníková, Barbora, Fottová, Daniela, Jílek, Pavel, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Č. 5 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování / Macháček, Jaromír, 1944- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2003), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek / Adamus, Alois, 1955-, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP / Bárta, Vladimír, Krejčík, Zdeněk, Tyle, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a správnosti vybraných analytických metod v laboratořích ČGS
Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky / Tomášek, Milan -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem / Chlupáčová, Marta, Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO / Bednář, K., Müller, Karel, Poláček, A. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 255-261
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení radonového rizika z geologického podloží / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy / Hlavinková, Pavlína, Škrabalová, Jitka -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 124-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy / Hlavinková, Pavlína, Škrabalová, Jitka -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 124-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno / Krejčová, Drahomíra, Soukalová, Eva -- In: Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu -- ISSN 0232-0401 -- Roč. 48 (1999), s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice / Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 44
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín / Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)