Listování
od 

Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov / Barnet, Ivan, 1955-, Kulajta, Vítězslav, Matolín, Milan, Neznal, Matěj, Prokop, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001 / Beránková, Dana, Halířová, Jarmila, Hypr, Dušan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 9 (2002), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky / Halas, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 14-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení změn krajinného charakteru pomocí GIS v bývalé hornické oblasti Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská a Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice a Bartovice
Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ / Nováková, Eva, Pechanec, Vilém -- In: Venkovská krajina -- s. 155-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Geografie a proměny poznání geografické reality -- s. 17-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat / Kolejka, Jaromír, Petch, James R. -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 55-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku / Klaučo, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 302-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie elektrických polí horninových masívov / Gajdoš, Vojtech -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 593-594
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 589-591
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy) / Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 2 (1992), s. 174-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy / Fendek, Marián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X (1988), s. 327-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu / Lehotský, Milan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 357-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie / Havlín, Aleš, Magulová, Barbora -- In: Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov -- ISBN 978-80-223-2639-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnotná maloplošná území středních Brd / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 7 (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi / Kaláb, Zdeněk, Kunčický, D. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 187-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Wierzchowska, Zofia -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 81 (1989), s. 23-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 433-435
Zdroj: ČGS (UNM)