Listování
od 

Holanďané v Krušných horách. Co můžeme očekávat od globálního oteplení / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 5 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holarctic dispersal of the Arvicolids (Rodentia, Cricetidae) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Repenning, Charles A. -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 153 (1992), s. 205-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Hold prof. Antonu Rzehakovi a první mikropaleontologická analýza v magurském flyši
A holistic approach to the structure and function of overglades and their degradation
Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci / Eiseltová, Martina, Pokorný, Jan, Ridgill, Steve, Ripl, Wilhelm -- In: Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup -- ISBN 1-900-442-12-4 -- s. 16-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Hollabrunn-Mistelbach-Formation (Obermiozän, Pannonium) in der Alpin-Karpatischen Vortiefe und dem Wiener Becken in Niederösterreich - Beispiel eines grobkörnigen fluviatilen Systems
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 144, no. 2 (2004), p. 191-221
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 144, č. 2 (2004), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandit z Písečné u Jeseníku / Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 2 (1993), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandite from Písečná near the town Jeseník (Czech Republic)
Hollefordský meteoritický kráter / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 16 (2013), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Holmiidae (Trilobita: Olenellina) of the Montezuman stage (Early Cambrian) in western Nevada / Hollingsworth, J. Stewart -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 80, no. 2 (2006), p. 309-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocén : klidné, nebo neklidné období? / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 91, 7/8 (2012), s. 397-398
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocén a jeho problematika / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 5 (1999), s. 131-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments / Kuneš, Petr, Pokorný, Petr, 1972- -- In: Ferrantia -- ISSN 1682-5519 -- Vol. 44 (2005), p. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene anurans from Caucasus / Roček, Zbyněk -- In: Asiatic Herpetological Research -- Roč. 5, - (1993), s. 31-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ