Listování
od 

Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Hollabrunn-Mistelbach-Formation (Obermiozän, Pannonium) in der Alpin-Karpatischen Vortiefe und dem Wiener Becken in Niederösterreich - Beispiel eines grobkörnigen fluviatilen Systems
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 144, no. 2 (2004), p. 191-221
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 144, č. 2 (2004), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandit z Písečné u Jeseníku / Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 2 (1993), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Hollandite from Písečná near the town Jeseník (Czech Republic)
Hollefordský meteoritický kráter / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 16 (2013), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Holmiidae (Trilobita: Olenellina) of the Montezuman stage (Early Cambrian) in western Nevada / Hollingsworth, J. Stewart -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 80, no. 2 (2006), p. 309-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocén : klidné, nebo neklidné období? / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 91, 7/8 (2012), s. 397-398
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocén a jeho problematika / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 5 (1999), s. 131-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments / Kuneš, Petr, Pokorný, Petr, 1972- -- In: Ferrantia -- ISSN 1682-5519 -- Vol. 44 (2005), p. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene anurans from Caucasus / Roček, Zbyněk -- In: Asiatic Herpetological Research -- Roč. 5, - (1993), s. 31-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou (Bohemian Karst)
The Holocene changes of the natural environment of development of the alluvial fan at Kozuchów Hills region (SW Poland)
Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic) / Cílek, Václav, Hladíková, J., Kadlec, J., Ložek, Vojen, Žák, K. -- In: Climate Change: The Karst Record. Karst Waters Institute Special Publication 2 -- s. 59-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene development of the Dudváh River floodplain (locality Štúrová, Žitný ostrov Island Slovakia)
Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley / Břízová, Eva (2004) -- In: Gojda M. /ed./ : Ancient landscape settlement dynamic and non-destructive archaeology -- ISBN 80-200-1215-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)