Listování
od 

Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic) / Cílek, Václav, Hladíková, J., Kadlec, J., Ložek, Vojen, Žák, K. -- In: Climate Change: The Karst Record. Karst Waters Institute Special Publication 2 -- s. 59-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene development of the Dudváh River floodplain (locality Štúrová, Žitný ostrov Island Slovakia)
Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley / Břízová, Eva (2004) -- In: Gojda M. /ed./ : Ancient landscape settlement dynamic and non-destructive archaeology -- ISBN 80-200-1215-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology : Czech research project 1997-2002 -- S. 121-171
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley / Břízová, E., Dreslerová, Dagmar, Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology : Czech research project 1997-2002 -- S. 121-171
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 132, č. 12 (2004), s. 1-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon, mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 12 (132), p. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene Facies Development in Mid-European Uplands / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology -- ISBN 83-87954-29-2 -- s. 255-282
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data / Beske-Diehl, S., Diehl, J. F., Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav -- In: 11. KVARTÉR - Sborník abstrakt -- ---
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene fluvial sediments of the Labe River / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 3-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, CzechRepublic) by mass wasting processes
Holocene History and Paleo-Geomorphic Reconstruction of Deep-seated landslides in the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians, Czech Republic) / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Krejčí, Oldřich -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Holocene [J. A. Matthews ed.]. Edward Arnold, London / Czudek, Tadeas -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- 1993, 98, č. 2 (1993), s. 144-144
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
Holocene Labe river flat and its development. Labe river - present time and future
Holocene malacofauna in an alluvial fan at "Šanův kout" near Srbsko (Czech Karst)
Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates / Bosák, Pavel, Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Geršl, Milan, Melková, Jaroslava, Pazdur, Anna, Zare, Mohammad -- In: Journal of Quaternary Science -- ISSN 0267-8179 -- Roč. 21, č. 8 (2006), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene marine terraces on two salt diapirs in the Persian Gulf, Iran: age, depositional history and uplift rates / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Geršl, Milan, Melková, J., Pazdur, A., Zare, M. -- In: Journal of Quaternary Science -- ISSN 0267-8179 -- Roč. 21, č. 8 (2006), s. 843-857
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene of the Bohemian Karst / Ložek, Vojen -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 101-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene of the Bohemian Karst / Ložek, Vojen -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)