Listování
od 

Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data / Beske-Diehl, S., Diehl, J. F., Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav -- In: 11. KVARTÉR - Sborník abstrakt -- ---
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene fluvial sediments of the Labe River / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 3-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, Czech Republic) by mass wasting processes
Holocene folding of the flysch rocks of the Godula Member, Silesian Nappe (Outer Western Carpathians, CzechRepublic) by mass wasting processes
Holocene History and Paleo-Geomorphic Reconstruction of Deep-seated landslides in the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians, Czech Republic) / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Krejčí, Oldřich -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Holocene [J. A. Matthews ed.]. Edward Arnold, London / Czudek, Tadeas -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- 1993, 98, č. 2 (1993), s. 144-144
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
Holocene Labe river flat and its development. Labe river - present time and future
Holocene malacofauna in an alluvial fan at "Šanův kout" near Srbsko (Czech Karst)
Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates / Bosák, Pavel, Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Geršl, Milan, Melková, Jaroslava, Pazdur, Anna, Zare, Mohammad -- In: Journal of Quaternary Science -- ISSN 0267-8179 -- Roč. 21, č. 8 (2006), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene marine terraces on two salt diapirs in the Persian Gulf, Iran: age, depositional history and uplift rates / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Geršl, Milan, Melková, J., Pazdur, A., Zare, M. -- In: Journal of Quaternary Science -- ISSN 0267-8179 -- Roč. 21, č. 8 (2006), s. 843-857
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene of the Bohemian Karst / Ložek, Vojen -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 101-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene of the Bohemian Karst / Ložek, Vojen -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia / Jankovská, Vlasta, 1942-, Jelina, G. A., Kuznecov, O. L., Vasari, Yrjö -- In: Fennia -- ISSN 0015-0010 -- Vol. 177, no. 1 (1999), p. 71-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene palaeovegetation and palaeoenvironment of the Kameničská kotlina basin (Czechoslovakia) / Rybníček, Kamil, Rybníčková, Eliška -- In: Folia Geobotanica et Phytotaxonomica -- Vol. 23, no. 3 (1988), p. 285-301, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe / Břízová, Eva, Novák, Martin, Veron, Alain -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe / Břízová, Eva, Novák, Martin, 1959-, Véron, Alain -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 231
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Smolková, Veronika -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia / Cílek, Václav, jr. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene Sedimentation in Sandstone Rockshelters of Northern Bohemia / Cílek, Václav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 66-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Žák, Karel -- In: Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag -- ISBN 978-3-937517-79-7 -- S. 80-95
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ