Listování
od 

Holocene of the Bohemian Karst / Ložek, Vojen -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia / Jankovská, Vlasta, 1942-, Jelina, G. A., Kuznecov, O. L., Vasari, Yrjö -- In: Fennia -- ISSN 0015-0010 -- Vol. 177, no. 1 (1999), p. 71-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene palaeovegetation and palaeoenvironment of the Kameničská kotlina basin (Czechoslovakia) / Rybníček, Kamil, Rybníčková, Eliška -- In: Folia Geobotanica et Phytotaxonomica -- Vol. 23, no. 3 (1988), p. 285-301, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe / Břízová, Eva, Novák, Martin, Veron, Alain -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe / Břízová, Eva, Novák, Martin, 1959-, Véron, Alain -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 231
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Smolková, Veronika -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia / Cílek, Václav, jr. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
The Holocene Sedimentation in Sandstone Rockshelters of Northern Bohemia / Cílek, Václav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 66-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Žák, Karel -- In: Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag -- ISBN 978-3-937517-79-7 -- S. 80-95
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
The Holocene slope-movement-induced folding of shales of the Godula Fm.
Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications / , , Stuchlík, Evžen, Tátosová, Jolana -- In: Biologia -- ISSN 0006-3088 -- Roč. 61/Suppl, č. 20 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů / Horáček, Ivan, 1952-, Ringl, Tomáš, Sůvová, Zdenka -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras) / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 31 (2005), s. 11-14, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 15 (1986), s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní mořské terasy a dva solné diapiry v Perském zálivu (Írán): stáří, sedimentární záznam a podmínky výzdvihu
Holocenní niva Labe a její vývoj / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 33-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocenní niva Labe a její vývoj / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní niva středního Labe / Dreslerová, Dagmar -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)