Listování
od 

Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications / , , Stuchlík, Evžen, Tátosová, Jolana -- In: Biologia -- ISSN 0006-3088 -- Roč. 61/Suppl, č. 20 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů / Horáček, Ivan, 1952-, Ringl, Tomáš, Sůvová, Zdenka -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras) / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 31 (2005), s. 11-14, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 15 (1986), s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní mořské terasy a dva solné diapiry v Perském zálivu (Írán): stáří, sedimentární záznam a podmínky výzdvihu
Holocenní niva Labe a její vývoj / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 33-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocenní niva Labe a její vývoj / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní niva středního Labe / Dreslerová, Dagmar -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 179-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocenní subfosilní chironomidová stratigrafie (Diptera: Chironomidae) v sedimentu z Plešného jezera: Paleoenvironmentální implikace
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Cílek, Václav, jr., Hladíková, Jana, Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Renáta, Ložek, Vojen, Šťastný, Martin, Žák, Karel, 1957-, Žigová, Anna -- In: Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 13 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka / Baroň, Ivo, Hubatka, František, Janoš, Vít, 1976-, Klimeš, Jan, Novotný, Roman -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, Ivo, Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, Roman -- In: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference -- ISSN 0514-8057 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, I., Hubatka, R., Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, R. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 46-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, I., Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, R. -- In: Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras" -- ISBN 978-80-244-1890-2 -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska) / Badura, J., Bluszcz, A., Břízová, Eva, Ciszek, D., Issmer, K., Moska, P., Pawlyta, J., Pazdur, A. -- In: Czlowiek w srodowisku przyrodniczym - Zapis dzialalnosci -- ISBN 83-918296-2-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska) / Badura, J., Bluszcz, A., Břízová, Eva, Ciszek, D., Issmer, K., Moska, P., Pawlyta, J., Pazdur, A. -- In: II Warsztaty Terenowe Zapis dzialalnosci clowieka w srodowisku przyrodniczym -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)