Listování
od 

Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Cílek, Václav, jr., Hladíková, Jana, Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Renáta, Ložek, Vojen, Šťastný, Martin, Žák, Karel, 1957-, Žigová, Anna -- In: Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 13 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka / Baroň, Ivo, Hubatka, František, Janoš, Vít, 1976-, Klimeš, Jan, Novotný, Roman -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, Ivo, Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, Roman -- In: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference -- ISSN 0514-8057 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, I., Hubatka, R., Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, R. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 46-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby / Baroň, I., Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Novotný, R. -- In: Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras" -- ISBN 978-80-244-1890-2 -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska) / Badura, J., Bluszcz, A., Břízová, Eva, Ciszek, D., Issmer, K., Moska, P., Pawlyta, J., Pazdur, A. -- In: Czlowiek w srodowisku przyrodniczym - Zapis dzialalnosci -- ISBN 83-918296-2-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska) / Badura, J., Bluszcz, A., Břízová, Eva, Ciszek, D., Issmer, K., Moska, P., Pawlyta, J., Pazdur, A. -- In: II Warsztaty Terenowe Zapis dzialalnosci clowieka w srodowisku przyrodniczym -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Holograptus tardibrachiatur Biozone (Klabava Formation, Ordovician of the Prague Basin) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica -- ISSN 0139-9764 -- Roč. 37 (1993), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Holozäne Weichtierfauna von Čelákovice und ihre Bedeutung für die Landschaftsgeschichte des mittelböhmisches Elbegebietes
Holsteinian interglacial Stonava and Grygov in the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: VI Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako zrodlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie -- ISBN 978-83-7863-250-4 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice / Bláha, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Holyně - Prastav Quarry / Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Holyně-Prastav Quarry / Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Homo erectus z Bilzingslebenu / Vlček, Emanuel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Janský, J., Málek, J. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 158-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 158-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu / Sponar, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 313-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization / Klečka, Milan, Šrein, Vladimír -- In: Lepidolite 200 - International Symposium on the Mineralogy, Petrology and Geochemistry of Granitic Pegmatites: field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-042-5 -- s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)