Listování
od 

Holyně - Prastav Quarry / Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Holyně-Prastav Quarry / Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Homo erectus z Bilzingslebenu / Vlček, Emanuel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Janský, J., Málek, J. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 158-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 158-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu / Sponar, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 313-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization / Klečka, Milan, Šrein, Vladimír -- In: Lepidolite 200 - International Symposium on the Mineralogy, Petrology and Geochemistry of Granitic Pegmatites: field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-042-5 -- s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria) / Breiter, Karel, 1956-, Scharbert, Susanna -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 138, no. 1 (1995), p. 9-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Homolovy výzkumy v Českém krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 58-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Homolovy výzkumy v Českém krasu. The History of speleological research of V. Homola in the Bohemian Karst / Cílek, Václav -- In: Český kras XXI -- s. 58-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hončov hůrka hill at Příbor - an interesting locality of chalcedony and agates
Hončova hůrka - state of the location and finding minerals in the years 1995-1996
Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996 / Smutný, Zbyšek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 2 (1997), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů / Břečková, Jaromíra, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Hongshanornis : jeholský pták, jenž neměl zuby / Říha, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 6 (2006), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice) / Árva-Sós, Erzsébet, Jelínek, Emil, 1943-, Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Hora Říp: chemické a minerální složení / Árva-Sós, E., Jelínek, E., Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Z., Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 106-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hora Sv. Kateřiny and its mining past and future
Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Horizont páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách ČHP / Bezuško, Petr -- In: 22. sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy -- s. 15-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG