Listování
od 

Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve / Kolcun, Alexej, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 2 -- s. 579-585
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve / Kolcun, Alexej, Souček, Kamil, 1965-, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 579-585
Zdroj: ČGS (UNM)
Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Horizontální řezy Českým masívem / Suk, Miloš, 1934-, Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 226-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Horizontální vrt Ždánice 157H / Havlásek, Jaromír, Kopečný, Petr -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 41, č. 1-2 (1996), s. 85-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Horizontální vývoj koryta horní Jizery a horní Vltavy v letech 1938-2012
Horká hluboká biosféra / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Leden (2000), s. 22-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Horná Lehota Karst of the Horehronské Podolie
The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools / Fediuk, František, 1929-, Gabašová, Ananda, 1953-, Klomínský, Josef, 1937-, Schovánek, Pavel -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 1 (2004), p. 63-70
Zdroj: ČGS (UNM)
The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools / Fediuk, Ferry, Gabašová, Ananda, Klomínský, Josef, Schovánek, Pavel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 1 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornblende quartzites with L-fabric from the Červenohorské sedlo zone (Jeseníky Mts.)
Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornblendite from a slice of the Sobotín Massif SE of Zámčisko
Horní Benešov Formation in the Dětřichov 1 borehole (Nízký Jeseník Mts.)
The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization / Breiter, Karel, 1956- -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Bory near Velké Meziříčí / Kotková, Jana, 1963-, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). / Kotková, Jana, Melichar, Rostislav -- In: Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. -- ISBN 80-7075-603-9 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Horní právo a ochrana životního prostředí / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les) / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 279-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Slavkov-Krásná Sn, W ore district