Listování
od 

Hornický památník na Jestřebích horách / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornický skanzen Mayrau / Neliba, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 10 (2008), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 346-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví a ochrana životního prostředí / Dragon, V., Prokop, Petr, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 167-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu / Staša, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 2 (2000), s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví na Filipínách / Smrček, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 7 (1998), s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví na Tišnovsku / Běluša, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví Nového Zélandu / Strakoš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví v Mexiku / Michálek, Bedřich, Strakoš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 6 (2001), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornictví ve Freibergu / Sučko, Andrej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 53-55, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 293-301
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí / Souček, Kamil, 1965-, Šňupárek, Richard, 1939- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 1 (2009), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninotvorné minerály lamprofyrů a příbuzných mafických žilných hornin z Krušných hor (Česká republika)
Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře / Fišera, Milan, 1937- -- In: Metodická příručka Ústředního ústavu geologického -- Č. 7 (1987), s. 1-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu / Pivec, Edvín -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 250-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu / Pivec, Edvín -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu / Čierna, Emilia, Schaleková, Anna -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 10 (1982), s. 370-373, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí / Schenk, Vladimír -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky -- ISBN 80-7212-094-8 -- s. 179, 193
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH