Listování
od 

Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře / Fišera, Milan, 1937- -- In: Metodická příručka Ústředního ústavu geologického -- Č. 7 (1987), s. 1-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu / Pivec, Edvín -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 250-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu / Pivec, Edvín -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu / Čierna, Emilia, Schaleková, Anna -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 10 (1982), s. 370-373, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí / Schenk, Vladimír -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky -- ISBN 80-7212-094-8 -- s. 179, 193
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Horninové prostředí a ekogeologie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 4 (1993), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí a půda / Cicha, Ivan -- In: Statistická ročenka životního prostředí ČR v r. 1998 -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci / Dvořák, Jaroslav -- In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995 -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny a činnost živých organismů / Mikuláš, Radek -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 160-161
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina / Dudíková Schulmannová, Barbora, Hroch, Tomáš, Kryštofová, Eva, Pertoldová, Jaroslava, Verner, Kryštof -- In: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny bohaté glaukonitem v ČR / Štancl, Roman -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny Oskavské kry / Kopečný, Václav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 91-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny pláště dyjského masívu a jejich vztah k moraviku a brunovistuliku
Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika / Buriánek, D., Němečková, Monika -- In: Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001 -- s. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí / Bubík, Miroslav, Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 10 (2013), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály / Kühn, Petr, Kundrát, Marek -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 15-55
Zdroj: ČGS (UNM)