Listování
od 

Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci / Dvořák, Jaroslav -- In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995 -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny a činnost živých organismů / Mikuláš, Radek -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 160-161
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina / Dudíková Schulmannová, Barbora, Hroch, Tomáš, Kryštofová, Eva, Pertoldová, Jaroslava, Verner, Kryštof -- In: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny bohaté glaukonitem v ČR / Štancl, Roman -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny Oskavské kry / Kopečný, Václav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 89, č. 26 (1987), s. 91-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny pláště dyjského masívu a jejich vztah k moraviku a brunovistuliku
Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika / Buriánek, D., Němečková, Monika -- In: Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001 -- s. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí / Bubík, Miroslav, Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 10 (2013), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály / Kühn, Petr, Kundrát, Marek -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 15-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika / Hrabal, Jaroslav, Kühn, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 2 (1989), s. 3-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu / Kühn, Petr, Sulovský, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 66-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Horniny z okolí Vraného nad Vltavou / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001 -- s. 405-408
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 57-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornolehotský kras Horehronského podolia / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír / Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Horotvorné procesy / Štěpánková, Jana -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 72-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka / Hofmeister, Jeňýk, Hruška, Jakub, 1964-, Oulehle, Filip -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 7 (2006), s. 398-403
Zdroj: ČGS (UNM)