Listování
od 

How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians / Gregor, Tomáš, Michálek, Jozef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 119
Zdroj: ČGS (UNM)
How to value landscape and cement
How wind and weather command us
HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Štedrá, Veronika, 1965- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
HP/UHP metamorphism with granulite facies overprint from the Moldanubian zone (European Variscides) / Faryad, Shah, Machek, Matěj, Nahodilová, Radmila -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 70 (18): Suppl. 1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
HP/UHP rocks in the Kutná Hora Complex and adjacent Monotonous Unit / Dolejš, David, Faryad, Shah, Machek, Matěj, Nahodilová, Radmila -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 23, č. 23 (2011), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
HPLC determination of aminobiphenyls in drinking and river water using electrochemical detection with boron-doped diamond film electrode
H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy" / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Hra na budoucnost / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 7 (1996), s. 406-408
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hrabanovská Černava / Petr, Libor -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002 / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2004) -- In: Castellologica Bohemica -- ISBN 80-86124-37-1 (2002) -- In: Castelologica bohemica -- ISBN 80-86124-37-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hradčovice (okr. Uherské Hradiště) / Kuča, Martin, Přichystal, Antonín, Škrdla, Petr -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 47, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hradčovice (Uherské Hradiště District)
Hradec Kralove Region - Geological conditions - Geological maps of Hradec Kralove Region
Hradec nad Hradcem / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 63, č. 7 (1986), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrádek in Libomyšl near Beroun: Prehistoric burial-mound or natural hill? (Results of geophysical research)
Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu) / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hradisko a zámeček v Budislavi / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 5 (1986), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)