Listování
od 

Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu) / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hradisko a zámeček v Budislavi / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 5 (1986), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Hradiště na Závisti bylo po dva tisíce let lidským sídlem / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 303 (1998), s. -
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hradsko u Mšena - nejzápadněji položená lokalita bohunicienu / Adamovič, Jiří, Rychtaříková, T., Škrdla, Petr -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 65, č. 4 (2013), s. 895-905
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hrance a sluňáky přinesly na pražská pole řeky / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 204 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Hranice abyss from the viewpoint of geologists
Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3 -- S. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu / Babuška, Vladislav, 1937-, Plomerová, Jaroslava -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi / Čech, S., Hradecká, L., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 23-23
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi / Čech, Stanislav, 1951-, Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hranice erodovatelnosti půdy větrem / Švehlík, Rostislav -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 3 (1990), s. 309-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd / Švehlík, Rostislav, Vrána, Karel, 1941- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 1 (1987), s. 73-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov) / Streitová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF