Listování
od 

Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín / Grepl, Emanuel, Janák, Vratislav, Oliva, Martin, Přichystal, Antonín -- In: Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" -- ISBN 80-210-3381-9 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hronov-Poříčí graben E of the Metuje river
Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje / Kněžek, Vojtěch, Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 4 (1984), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 86 /137/, č. 11 (2007), s. 702-707
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 11 (2007), s. 702-709
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrozba nad městem / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 4, č. 7 (1984), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrozba okyselování. (Tam, kde převažují listnáče, zatím plži prospívají) / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 7 (1996), s. 374
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod? / Hrkal, Zbyněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 275-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrst vzpomínek na RNDr. Břetislava Beránka, DrSc. / Zátopek, Alois -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
A HRTEM study of cronstedtite: determination of polytypes and layer polarity in trioctahedral 1:1 phyllosilicates / Ďurovič, Slavomil, Hybler, Jiří, Kogure, Toshihiro -- In: Clays and clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Vol. 49, no. 4 (2001), p. 310-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Hrubá sediemntární frakce pramenného toku jako indikátor fluviálních procesů a vazby mezi svahy a korytem: příkladová studie z karpatského pohoří (Česká republika)
Hrubá Skála Chateau 2003, 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonic Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group Hrubá Skála Chateau (Variant.)
Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau,Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Hrubá Skála Chateau, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě / Roštínský, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- S. 49-50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hrubšice - serpentinite weathering / Houzar, Stanislav, Sulovský, Petr -- In: Field Trip Guide of the 15th CCMP -- s. [12-16]
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hrušov Member - marine deposits of the Vinica Formation in the Krupinská planina Mts. (South Slovakia)