Listování
od 

Humboldtin z Lomnice u Sokolova / Civiš, Svatopluk, Novotný, Jan, Rezek, Karel, Ševců, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 419-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Humboldtine from Lomnice near Sokolov, western Bohemia, Czechoslovakia
Humenský vrch Hill / Cajz, Vladimír, 1959-, Radoň, Miroslav -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Humic Acids Interactions with Metal Salts Incorporated into the Carbon Paste Electrode / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Electroanalysis -- ISSN 1040-0397 -- Roč. 6, 11/12 (1994), s. 1009-1013
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite / Liptaj, T., Pospíšilová, L'., Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 503-510
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Humic Acids sorption onto the clay minerals: influences on the clays-metals interactions / Chmielová, Marta, Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana, Weiss, Z. -- In: Euroclay 95. Clays and Clay materials Sciences -- s. 148-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Humidity and Temperature Course of the Mid-European Holocene / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Manifestation of Climate on the Earths Surface at the End of Holocene -- s. 79-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě / Holoubek, Ivan, 1951-, Pánková, Irena -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
The cave Humpleu, Romania: Part IV. A legend of gigadomes
Hundert Jahre der Tagebaugrubenkarten
Hundert Jahre seit Ausgabe von Laube's Geologie des Böhmischen Erzgebirges
Hundertjähriges Jubiläum des Otakar Matoušeks Geburtstag
Hundred years from the birth of Dr. Ladislav Čepek, former director of the Czech Geological Survey
Hundred Years since the Birth of the Prominent Geologist Radim Kettner
The hunting expeditions and their leaders in the Near east.
Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika) / Franc, Jiří, Kadlec, Tomáš, Pauliš, Petr, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika) / Franc, Jiří, Kadlec, Tomáš, Pauliš, Petr, 1956-, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Huntit z Kokšína u Švihova / Černý, Pavel, Veselovský, František, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 267
Zdroj: ČGS (UNM)
Huntite from quarry Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic).
Huntite from the quarry at Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic)