Listování
od 

Hustota turmalínu, její stanovení a význam / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1989), s. 439-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu / Hanák, Jaromír, 1947-, Ondra, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 71-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra / Burda, Miloslav, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV / Bielik, Miroslav, Burda, Miroslav, Fusán, Oto, Hübner, Miloš, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě / Souchopová, Věra -- In: Studie archeologického ústavu ČSAV -- ISSN 0139-5289 -- Roč. 13, č. 1 (1986), s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě (Variant.)
Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini) / Havlíček, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 222-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutton Symposium V, The Origin of Granites and Related Rocks, Toyohashi, Japan 2003, Abstract with Program (Variant.)
Huttonia spicata (Sternberg) emend. and its spores, the Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 128, - (2004), s. 247-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Huttonova sympozia ke granitovému problému / Ledvinková, V., Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, - (1998), s. 395-412
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Huttonova sympozia ke granitovému problému / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 5 (1998), s. 395-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutton's symposia on the granite problem
Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem / Konečný, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Hvězdový křemen na Jilemnicku / Kunert, Miloslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 385-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 264-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalit z okolí Moravských Budějovic / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 240-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalit z Valče / Mach, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalite from Valeč
Hyalith from Moravské Budějovice environs