Listování
od 

Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 264-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalit z okolí Moravských Budějovic / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 240-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalit z Valče / Mach, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalite from Valeč
Hyalith from Moravské Budějovice environs
Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály / Čech, Vítězslav, Zimák, Jiří -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav) / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 145-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyaloklastity a příbuzné horniny / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 299-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia / Navrátil, O., Pivec, E.ml., Šrein, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1990, - (1993), s. 131-140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia / Navrátil, Ondřej, Pivec, Edvín, jr., Šrein, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 131-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Hyalophane-bearing metamorphic segregation and related assemblages in sedimentary envelope of the NW part of Keprník dome, Hrubý Jeseník Mts
Hyalophane in Czech phonolites
Hyalophane in the association of fissure minerals from the Zlaté Hory-Hornické skály ore deposit (northern Moravia, Czechoslovakia)
Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia) / Žák, Lubor -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 36, no. 1 (1991), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov) / Dvořák, Petr, Havlíček, M., Klusáček, Petr, Kunc, Josef, Martinát, Stanislav -- In: Acta Pruhoniciana -- ISSN 0374-5651 -- Roč. 106, - (2014), s. 35-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia / Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Wörner, Gerhard -- In: Documents du BRGM -- Vol. 290 (1999), p. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany) / Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo) / Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 41, 3-4 (1996), s. 201-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hydration products of GGBS in Portland cement concrete / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)