Listování
od 

Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov) / Dvořák, Petr, Havlíček, M., Klusáček, Petr, Kunc, Josef, Martinát, Stanislav -- In: Acta Pruhoniciana -- ISSN 0374-5651 -- Roč. 106, - (2014), s. 35-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia / Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Wörner, Gerhard -- In: Documents du BRGM -- Vol. 290 (1999), p. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany) / Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo) / Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 41, 3-4 (1996), s. 201-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hydration products of GGBS in Portland cement concrete / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydration products of GGBS in portland cement concrete / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava -- In: Mineralogica Polonica -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 2006, č. 28 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné / Filip, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic assessment of runoff and overbank flow dynamics
The hydraulic characteristic of capillary barrier in the relationship to the efficiency
Hydraulic characteristics of a capillary barrier in relation to its efficiency
Hydraulic conductivity and fracture frequency dependence in granite massifs
Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways / Konta, Jiří, 1922- -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 40, no. 4 (2005), p. 493-497
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Hydraulic conductivity of granites in the Bohemian Massif - comparison of a detailed and a regional scale
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems / Kutílek, Miroslav -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic parameters of Paleogene rocks in western part of Hornádska kotlina depression