Listování
od 

Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hydration products of GGBS in Portland cement concrete / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydration products of GGBS in portland cement concrete / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava -- In: Mineralogica Polonica -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 2006, č. 28 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné / Filip, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic assessment of runoff and overbank flow dynamics
The hydraulic characteristic of capillary barrier in the relationship to the efficiency
Hydraulic characteristics of a capillary barrier in relation to its efficiency
Hydraulic conductivity and fracture frequency dependence in granite massifs
Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways / Konta, Jiří, 1922- -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 40, no. 4 (2005), p. 493-497
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Hydraulic conductivity of granites in the Bohemian Massif - comparison of a detailed and a regional scale
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems / Kutílek, Miroslav -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic parameters of Paleogene rocks in western part of Hornádska kotlina depression
Hydraulic parameters of the Crystalline rocks of the Orlické hory Mts.
Hydraulic Parametres of Fissured Aquifers of Českomoravská Vysočina Highland / Kryštofová, Eva -- In: 4th Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydraulická drsnost pohyblivého dna za vysokých smykových napětí
Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova / Hartman, Zdeněk, Merta, Stanislav, Pazourek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)